Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานทําความสะอาดและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2692
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,ครูผู้สอนภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2554
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,ครูผู้สอนภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3504
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4618
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4537
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 7355
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3158
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาภาษาไทย) และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (รอบ 2) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 10605
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และ พนักงานขับรถ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2679
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาภาษาไทย) และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3312

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com