Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
Announcement of Sainampeung School Roster for the Position of the Mathematics Teacher เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3100
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2163
ประกาศ รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ ห้องเรียนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2735
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2559
ประกาศ ผลการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2366
ประกาศ การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2657
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2206
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2698
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2246
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2622

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com