Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 132
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 198
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 309
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 774
ประกาศ หยุดเรียนกรณีพิเศษ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 97
โครงการห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครการทดสอบ SN Pre-Entrance ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 688
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1628
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 138
ประกาศ แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการเข้าค่ายเนตรนารี-ยุวกาชาด เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 181
ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และ เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 976

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com