Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 19
ประกาศ แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและการเข้าค่ายเนตรนารี-ยุวกาชาด เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 50
ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และ เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 681
ประกาศ ตารางกำหนดการแข่งขัน SN E-Sport (รอบคัดเลือกรอบ 4) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 219
ประกาศ ตารางกำหนดการแข่งขัน SN E-Sport (รอบคัดเลือกรอบ 3) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 218
ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการแข่งขัน SN E-Sport (รอบคัดเลือกรอบ 2) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 244
ประกาศ ตารางกำหนดการแข่งขัน SN E-Sport (รอบคัดเลือกรอบ 2) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 279
ประกาศ ผลการจัดสรรที่เรียน ชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3399
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม) ประเภทห้องเรียนปกติ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2271
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3252

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com