Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติของนักเรียนในเรื่องการแต่งกาย ทรงผม และอื่นๆ ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5485
ประกาศ ยกเลิกประกาศหยุดการเรียนเป็นการภายใน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3642
ประกาศ หยุดเรียนเป็นการภายใน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4293
ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4565
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4071
ประกาศ กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4993
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ “ลูกผึ้งเรียนรู้รวงรัง”ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4440
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เกินแผนการเรียน) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3648
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4048
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ MEP,SMSIP) รอบเพิ่มเติม เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3262

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com