Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

scan 20230313012042 page 0001

scan 20230313012042 page 0002

scan 20230313012042 page 0003

scan 20230313012042 page 0004

scan 20230313012042 page 0005

scan 20230313012042 page 0006

scan 20230313012042 page 0007

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com