Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ดาวน์โหลดเอกสาร เกี่ยวกับการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2622
เอกสาร คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 762
SN LEARNING CENTER เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5269
เอกสาร คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5450
เอกสาร คำสั่งกำหนดหน้าที่ปฏิงานสอนของบุคลากรและตารางสอน ประจำปีการศึกษา 1/2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5646
เอกสารคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 12028
เอกสาร คำสั่งกำหนดหน้าที่ปฏิงานสอนของบุคลากรและตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2/2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 6554
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 13387
ประกาศ ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 6477
เอกสาร คำสั่งกำหนดหน้าที่ปฏิงานสอนของบุคลากรและตารางสอน ประจำปีการศึกษา 1/2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 6109

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com