Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการมอบตัวนักรียนห้องเรียน ชั้น ม.1,ม.4 /2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3027
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.4/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3273
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2730
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น SN-ELEARNING (สำหรับนักเรียน) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3940
รายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4599
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องแจกหนังสือเรียน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3135
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3375
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการเรียนออนไลน์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4274
รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวชั้น ม.1 และม.4 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3449
รายละเอียดการสอบชั้น ม.1 และชั้น ม. 4 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3619

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com