Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นม.1 และ ม.4 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 6905
แนวทางการรับนักเรียนความสามารถพิเศษในการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5168
ประกาศ งดการจัดกิจกรรมปัจฉิมและกิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5196
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (Update 20-04-64) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 13765
แนวทางการสมัครและจัดสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 MEP,SMSIP และการมอบตัวของนักเรียน รอบ 1 และ 2 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 8498
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP , SMSIP (รอบที่ 2) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3828
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแก้ตัวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3527
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๙) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3480
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๘) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4895
ประกาศ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๗) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5946

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com