Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 6228
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ On-line 8 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4378
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปิดเรียน On-site 1 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4234
การเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล (For mobile Application) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4347
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4273
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3935
ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4323
หนังสือแจ้งกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบปลายภาค 1/2564 (แบบออนไลน์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5041
ประกาศ งดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ชั่วคราว) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4062
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายช่วงสถานการณ์ COVID-19 แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาท เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3449

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com