Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3584
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3270
แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำและสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนชั้น ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3029
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP , SMSIP) ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3611
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 6995
ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3240
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2766
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2694
ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3277
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการประชุม APEC 2022 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2772

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com