Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 833
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3010
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สํานักงาน สํานักผู้อํานวยการ (เลขานุการ) และ พนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณปี 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3602
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน (วิชาคณิตศาสตร์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน สํานักผู้อํานวยการ (เลขานุการ) จากเงินนอกงบประมาณปี 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3400
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน (วิชาคณิตศาสตร์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน สํานักผู้อํานวยการ (เลขานุการ) จากเงินนอกงบประมาณปี 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3423
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2983
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3015
Announcement Successful Candidate for the position of the Mathematics Teacher เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2982
ประกาศ การเช่าระบบบัตรนักเรียนและระบบลงเวลาดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3782
ประกาศ รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาภาษาญี่ปุ่น | 日本人日本語教師募集 タイのバンコクサイナムプン学校 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3459

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com