Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ การเช่าระบบบัตรนักเรียนและระบบลงเวลาดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3690
ประกาศ รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาภาษาญี่ปุ่น | 日本人日本語教師募集 タイのバンコクサイナムプン学校 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3144
Announcement of Sainampeung School Roster for the Position of the Mathematics Teacher เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2928
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2066
ประกาศ รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ ห้องเรียนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2285
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2253
ประกาศ ผลการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2233
ประกาศ การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2423
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2093
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2510

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com