Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้ากหน้าที่สำนักงาน 5 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 884
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 14 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 909
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 14 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 930
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 14 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1651
ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สละสิทธิ์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 310
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 193
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 247
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 225
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 295

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com