Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน) ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1921
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคหกรรมศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3477
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2250
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2032
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ลงวันที่ 29 ก.ค. 64) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3498
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ลงวันที่ 18 ก.ค. 64) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2932
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี 1 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3425
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3460
ประกาศ การมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3954
ระเบียบโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปภัมถ์ฯ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3236

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com