Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ การรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 261
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 161
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 121
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 210
ประกาศ รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 653
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2567 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 180
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาไทย และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จากเงินนอกงบประมาณปี 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 386
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน จากเงินนอกประมาณ ปี 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 276
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2567 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 284

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com