Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 52
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 5 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 59
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้ากหน้าที่สำนักงาน 5 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 586
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 14 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 709
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 14 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 746
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 14 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1464
ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สละสิทธิ์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 151
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 122
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 80 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 148

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com