Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 135
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เลขานุการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 195
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 715
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2870
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สํานักงาน สํานักผู้อํานวยการ (เลขานุการ) และ พนักงานขับรถ จากเงินนอกงบประมาณปี 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3471
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน (วิชาคณิตศาสตร์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน สํานักผู้อํานวยการ (เลขานุการ) จากเงินนอกงบประมาณปี 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3325
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน (วิชาคณิตศาสตร์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน สํานักผู้อํานวยการ (เลขานุการ) จากเงินนอกงบประมาณปี 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3345
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2904
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2942
Announcement Successful Candidate for the position of the Mathematics Teacher เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2896

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com