Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มบริหารงานบุคคล เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3216
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 14542
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 13474
กลุ่มบริหารงานบุคคล เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5175
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 30669
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMSIP เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 9665
ฝ่ายสนับสนุนการสอน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 11097
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 12646
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 13888
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 12694

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com