Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ การมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1403
ระเบียบโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปภัมถ์ฯ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1424
ประกาศ ผลการจัดสรรที่เรียนให้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2359
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 7053
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 12145
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1409
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (สอบออนไลน์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1344
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (สมัครออนไลน์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3066
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และแนวทางการมอบตัวนักเรียน รอบที่ 1 และ 2 แผนการเรียน MEP , SMSIP เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2797
ประกาศ ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของบุคคลากรในโรงเรียน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1911

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com