Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เอกสาร คำสั่งกำหนดหน้าที่ปฏิงานสอนของบุคลากรและตารางสอน ประจำปีการศึกษา 1/2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 17
เอกสารคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1840
เอกสาร คำสั่งกำหนดหน้าที่ปฏิงานสอนของบุคลากรและตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2/2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 901
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 7991
ประกาศ ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1149
เอกสาร คำสั่งกำหนดหน้าที่ปฏิงานสอนของบุคลากรและตารางสอน ประจำปีการศึกษา 1/2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 811
รายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 9647
เอกสาร คำสั่งกำหนดหน้าที่ปฏิบัติงานสอนของบุคลากรครูและตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2045
เอกสาร คำสั่งกำหนดหน้าที่ปฏิบัติงานสอนของบุคลากรครูและตารางสอน ประจำปีการศึกษา 1/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1909
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5992

กิจกรรมโรงเรียน (วารสาร)

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com