Copyright 2020 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
รายงานประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 205
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ว.21) เขียนโดย Super User 288
คำสั่ง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 593
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 407
วิชาการ-โครงสร้างหลักสูตร ปี 2559-2562 เขียนโดย Super User 1083
รวมเล่ม sar เขียนโดย Super User 507
เอกสารการเลื่อนเงินเดือน (แบบใหม่) เขียนโดย Super User 472
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้างงานงบประมาณ เขียนโดย Super User 325
ตัวอย่าง รายงานโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (HAND) เขียนโดย Super User 1181
โครงสร้างการสอนวิทยาศาสตร์ (Course Syllabus) เขียนโดย Super User 316

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2013@gmail.com