Copyright 2020 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คำสั่ง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 341
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 162
วิชาการ-โครงสร้างหลักสูตร ปี 2559-2562 เขียนโดย Super User 535
รวมเล่ม sar เขียนโดย Super User 241
เอกสารการเลื่อนเงินเดือน (แบบใหม่) เขียนโดย Super User 220
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้างงานงบประมาณ เขียนโดย Super User 129
ตัวอย่าง รายงานโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (HAND) เขียนโดย Super User 452
โครงสร้างการสอนวิทยาศาสตร์ (Course Syllabus) เขียนโดย Super User 134
เค้าโครงโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (HAND) เขียนโดย Super User 95
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 144

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2013@gmail.com