Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ว.21) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1877
คำสั่ง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1917
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3688
วิชาการ-โครงสร้างหลักสูตร ปี 2559-2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4054
รวมเล่ม sar เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1597
เอกสารการเลื่อนเงินเดือน (แบบใหม่) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1410
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้างงานงบประมาณ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 974
ตัวอย่าง รายงานโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (HAND) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4361
โครงสร้างการสอนวิทยาศาสตร์ (Course Syllabus) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 918
เค้าโครงโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (HAND) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 804

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com