Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 403
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 230
ประกาศ กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 397
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ “ลูกผึ้งเรียนรู้รวงรัง”ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 552
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เกินแผนการเรียน) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 705
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1033
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ MEP,SMSIP) รอบเพิ่มเติม เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 396
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1415
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ On-line 8 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 347
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปิดเรียน On-site 1 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 512

กิจกรรมโรงเรียน (วารสาร)

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com