Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ งดการจัดกิจกรรมปัจฉิมและกิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 7
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 94
แนวทางการสมัครและจัดสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 MEP,SMSIP และการมอบตัวของนักเรียน รอบ 1 และ 2 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 171
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP , SMSIP (รอบที่ 2) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 79
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแก้ตัวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 114
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๙) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 210
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๘) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 282
ประกาศ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๗) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 573
การมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 240
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 277

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com