Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 16
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 27
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 59
ปฏิทินงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 349
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในช่วงการประชุม APEC 2022 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 199
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติของนักเรียนในเรื่องการแต่งกาย ทรงผม และอื่นๆ ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1336
ประกาศ ยกเลิกประกาศหยุดการเรียนเป็นการภายใน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 791
ประกาศ หยุดเรียนเป็นการภายใน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 936
ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1742
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 904

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com