Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ผลการจัดสรรที่เรียน ชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1901
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม) ประเภทห้องเรียนปกติ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1777
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1997
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1847
ประกาศ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2877
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3311
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1999
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1792
แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำและสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนชั้น ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1742
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (MEP , SMSIP) ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2496

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com