Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1527
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ MEP,SMSIP) รอบเพิ่มเติม เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 854
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2747
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ On-line 8 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 885
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปิดเรียน On-site 1 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1523
การเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัล (For mobile Application) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1373
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1380
ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1183
ประกาศ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1597
หนังสือแจ้งกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบปลายภาค 1/2564 (แบบออนไลน์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1709

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com