Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง การปรับลดเวลาเรียนสู่ภาวะปกติ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1911
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3190
กำหนดการมอบตัวนักรียนห้องเรียน ชั้น ม.1,ม.4 /2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2255
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.4/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2464
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกจัดสรรที่เรียน ชั้น ม.1/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2036
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น SN-ELEARNING (สำหรับนักเรียน) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2883
รายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3713
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องแจกหนังสือเรียน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2373
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2299
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการเรียนออนไลน์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3178

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com