Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อนักเรียนและรหัสฝนกระดาษคำตอบ ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2351
การรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2072
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นม.1 และ ม.4 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2914
แนวทางการรับนักเรียนความสามารถพิเศษในการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1897
ประกาศ งดการจัดกิจกรรมปัจฉิมและกิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1618
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (Update 20-04-64) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 8281
แนวทางการสมัครและจัดสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 MEP,SMSIP และการมอบตัวของนักเรียน รอบ 1 และ 2 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5560
ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP , SMSIP (รอบที่ 2) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2080
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแก้ตัวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1774
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๙) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1782

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com