Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารดาวน์โหลด

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้างงานงบประมาณ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1765
ตัวอย่าง รายงานโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (HAND) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 7849
โครงสร้างการสอนวิทยาศาสตร์ (Course Syllabus) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1702
เค้าโครงโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน (HAND) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1856
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2220
แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2167

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com