Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยชุดตรวจ ATK เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 174
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และ พนักงานขับรถ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 170
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และ พนักงานขับรถ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 136
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง (พนักงานทำความสะอาด และ พนักงานขับรถ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 358
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ - เลขานุการ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 461
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 266
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน) ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 265
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคหกรรมศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1002
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 349
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 298

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com