Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 115
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1440
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 88
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาภาษาไทย) และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (รอบ 2) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 382
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และ พนักงานขับรถ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 119
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาภาษาไทย) และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 140
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และ พนังงานขับรถ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 120
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 143
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 164
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์) และ พนักงานขับรถ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 200

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com