Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 145
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 116
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ลงวันที่ 29 ก.ค. 64) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 140
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ลงวันที่ 18 ก.ค. 64) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 159
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี 1 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 443
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 271
ประกาศ การมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 159
ระเบียบโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปภัมถ์ฯ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 147
ประกาศ ผลการจัดสรรที่เรียนให้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1011
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5676

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com