Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 11
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 112
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 505
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานทําความสะอาดและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 514
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,ครูผู้สอนภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 455
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,ครูผู้สอนภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 921
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 881
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 823
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2593
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 645

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com