Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ - เลขานุการ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1591
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 820
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน) ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 760
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาคหกรรมศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1724
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 962
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 849
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ลงวันที่ 29 ก.ค. 64) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1384
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว (ลงวันที่ 18 ก.ค. 64) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1200
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาเกาหลี 1 ตำแหน่ง เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1394
ประกาศ งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1541

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com