Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปี 2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2292
ผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563(เพิ่มเติม) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2580
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าในโรงเรียน (เพิ่มเติม) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2416
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2153
กำหนดการมอบตัวนักรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.4/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1922
กำหนดการมอบตัวนักรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.1/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 6098
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกชั้น ม.4/2563 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2777
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1/2563 ห้องเรียนปกติ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 3533
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 2009
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5618

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com