Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และ พนักงานขับรถ) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 564
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาภาษาไทย) และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 485
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และ พนังงานขับรถ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 461
ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 436
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 497
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์) และ พนักงานขับรถ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 511
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 423
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 อัตรา เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 862
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 477
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 406

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com