Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ผลการจัดสรรที่เรียนให้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1061
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5731
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 10511
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว คำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 384
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (สอบออนไลน์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 387
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (สมัครออนไลน์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1480
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และแนวทางการมอบตัวนักเรียน รอบที่ 1 และ 2 แผนการเรียน MEP , SMSIP เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1501
ประกาศ ผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของบุคคลากรในโรงเรียน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 684
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (SMSIP , MEP) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 1160
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาคณิตศาสตร์) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 501

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com