Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

โครงการห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครการทดสอบ SN Pre-Entrance ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (SMSIP)
⏰ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 - 13 มกราคม 2567 ได้ที่ลิงก์ https://shorturl.at/elq38
ค่าสมัครสอบ 200 บาท (สามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น)
📮กำหนดการสอบ วันที่ 20 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

411279994 693667086197394 8520785500906982065 n

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com