Copyright 2024 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เอกสารประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ กรณีปกติ ปีพุทธศักราช 2565 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4701
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการฯให้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4694
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการฯให้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4542
เอกสารคู่มือการพัฒนาตนเองตามความต้องการ เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 4676
เอกสารขอรับการประเมินเลื่อนวิทยะฐานะ (ว.๒๑) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5123
เอกสารแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 5883

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com