Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ - เลขานุการ)

0001

0002

0003

0004

0005

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (2565-2-ประกาศ-รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เลขาผู้อำนวยการ.pdf)ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ374 kB08 พฤศจิกายน 2021 / 11:13

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com