Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

1BFE4CFC A472 46DB B33E 272A063725B2

 

หมายเหตุ : นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มใบมอบตัว และ แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียน เพื่อกรอกข้อมูลก่อนเข้ามามอบตัวที่โรงเรียนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้ให้ นักเรียน ม.3 เดิมที่ต่อ ม.4 ดาวน์โหลด

แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและกรอกข้อมูลมาเพื่อใช้ในการมอบตัวด้วย


*ในการกรอกสายการเรียนของแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (AEP) ให้นักเรียนเลือกสายการเรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเลือกสายการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษา

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศ ม.4.pdf)แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียน DMC ม.4251 kB24 พฤษภาคม 2021 / 21:16
Download this file (แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน ม.4.pdf)แบบฟอร์ม ใบมอบตัวนักเรียน ม.4115 kB24 พฤษภาคม 2021 / 18:19
Download this file (ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4.pdf)รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 44391 kB24 พฤษภาคม 2021 / 18:18

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com