Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

0

 

หมายเหตุ : ให้นักเรียนดำเนินการเข้าไปพิมพ์ ใบมอบตัวได้ ในวันที่ 25 พ.ค. 2564

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา https://w44.bangkok2.org

แลัวนำมาโรงเรียนในวันที่ 29 พ.ค. 2564 (โดยพิมพ์ มา 1 แผ่น หน้า - หลัง)

และนักเรียนต้องปริ้นเอกสาร แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียน เพื่อกรอกและนำมาส่งด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศ ม.1.pdf)แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียน DMC ม.1289 kB24 พฤษภาคม 2021 / 21:24
Download this file (ประกาศผลสอบม.1 normal.pdf)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1217 kB23 พฤษภาคม 2021 / 15:39

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com