Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563

ผอ.ณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

กล่าวต้อนรับนักเรียนสู่การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

63 07 01

ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563

ผอ.ณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนสู่การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ โดยมีผู้สื่อข่าวจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3HD มาทำข่าวการเปิดเรียนครั้งนี้ด้วย

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com