Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

โครงการ “สายน้ำผึ้งช่วยกัน ปันน้ำใจให้น้องๆ ชุมชนคลองเตย”

 

 

โครงการ “สายน้ำผึ้งช่วยกัน ปันน้ำใจให้น้องๆ ชุมชนคลองเตย”

 63 05 01 263 05 01 1
   

     วันศุกร์ที่  1 พฤษภาคม  2563  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง  ในพระอุปถัมภ์ฯ  จัดโครงการ  “สายน้ำผึ้งช่วยกัน ปันน้ำใจให้น้องๆ ชุมชนคลองเตย”  โดยได้รับเกียรติจากท่านอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานช่วงเช้าและคุณหญิงลักขณา แสงสนิท เป็นประธานช่วงบ่ายในการมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ ท่าน ส.ส.กรณิศ

     งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตวัฒนาและเขตคลองเตย, สมาคมผู้ปกครองและครูฯ, สมาคมศิษย์เก่าฯ, ชมรมครูอาวุโส, สโมสรแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย, สโมสรซอนต้า กรุงเทพ11,และคณะครูปัจจุบัน ทั้งนี้โครงการนี้ได้เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com