Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

7D7417D4 14FE 45DF 9875 002244C47ADF

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com