Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC:ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (คำสั่งPLC2562.PDF)คำสั่งPLC2562.PDF167 kB23 มิถุนายน 2020 / 12:10

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com