Copyright 2022 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (2564-1 คำสั่งบริหารโรงเรียน.pdf)เอกสารคำสั่งของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1596 kB03 กุมภาพันธ์ 2022 / 22:11
Download this file (2564-2 คำสั่งโรงเรียน.pdf)เอกสารคำสั่งของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 1769 kB03 กุมภาพันธ์ 2022 / 22:10

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com