Copyright 2023 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

ประกาศ กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

16A70D76 0FCC 4579 9B7D 6E22C114943F

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/sainampeungschool
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com