Copyright 2021 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เอกสารขอรับการประเมินเลื่อนวิทยะฐานะ (ว.๒๑) เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 700
เอกสารแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน เขียนโดย เกียรติศักดิ์ แก้วศรี 552

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท ซอย 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ : www.sainampeung.ac.th  |  Faecbook : www.facebook.com/Sn.consil
Tel. 02-258-2234, 02-258-3348  |  e-Mail. sainampeung2021@gmail.com