ไซส์ของคุณคืออะไร?

การวัดขนาดเสื้อแบบสะดวกโดยอ้างอิงจากหลักสัดส่วนทองคำ โดยกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

ความยาวจากข้อศอกถึงปลายนิ้วกลาง

S