หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | ข้อมูลโรงเรียน | ผู้บริหาร ร.ร. | แผนที่ ร.ร. | ติดต่อ
sainampeung identityผู้อำนวยการพบนักเรียน
ความคืบหน้าโคลงหลังคา

Teachers

Educations

Inside Sainampeung

คณะกรรมการ

สหวิทยาเขตเบญจสิริ

Link Education

MEET THE DIRECTORMEET THE DIRECTOR VDO SN
Students

Project S.N.

 

E-New Sainampeung School

1
ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียนสามารถ สร้างรายได้จากกิจกรรม
ขอเชิญชวนนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ก
1. การประกวดทำหนังสั้น ชิงเงินรางวัล ก
2. การประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัล ก
3. การประกวด นักผลิตสารคดีข่าว มืออาชีพ ก
4. การประกวดวาดการ์ตูน ชิงเงินรางวัล ก
 

 

กิจกรรมลูกผึ้งที่ผ่านมา

l
1
1
1
1
โครงการ กาย-ใจสมบรูณ์ เต้นแอโรบิ
MEP open House Leap for ASEAN
วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน
เขตเยี่ยมนักเรียนภาคใต้