หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อเมริกาใต้  
แบบฝึกหัดจับคู่
 
หน่วยที่ 5 สาระ
บทที่ 5 ทวีปอเมริกาใต้  
  ที่ตั้งทวีปอเมริกาใต้1 ที่ตั้งทวีปอเมริกาใต้2
  ภูมิภาค1 ภูมิภาค2
  ภูมิประเทศ1 ภูมิประเทศ2
  ภูมิอากาศ1 ภูมิอากาศ2
  ประชากร-เชื้อชาติ1 ประชากร-เชื้อชาติ2
  ภาษา1 ภาษา2
  ศาสนา1 ศาสนา2
  การเมือง-การปกครอง1 การเมือง-การปกครอง2
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์2
 Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile