ที่ตั้ง
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ที่ตั้ง
location


        1. ที่ตั้งและขนาด การกล่าวถึงที่ตั้งของประเทศใด ๆ ก็ตามมักจะพิจารณาเงื่อนไข 2 ลักษณะ คือ ตำแหน่งที่ตั้ง (Position) และทำเลที่ตั้ง (Location)
            1.1 ที่ตั้งพิกัดภูมิศาสตร์ ประเทศออสเตรเลียมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ระหว่างละติจูด 10 องศา 41 ลิปดา -43 องศา 39 ลิปดาใต้ และระหว่างลองจิจูด 113 องศา 9 ลิปดา -153 องศา 39 ลิปดาตะวันออก จากที่ตั้งตามละติจูดออสเตรเลียอยู่ในซีกโลกใต้ทั้งหมด และจากที่ตั้งตามลองจิจูดออสเตรเลียอยู่ในซีกโลกตะวันออกทั้งหมดเช่นกัน
            โอเชียเนียหรือทวีปออสเตรเลีย ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี และประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกอีกจำนวนมาก อาทิ ประเทศฟิจิ ไมโครนีเซีย กวม คิริบาส หมู่เกาะมาร์แชลล์ นาอูรู นิวแคลิโดเนีย ปาเลา ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู และวานูอาตู เป็นต้นประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในทวีปออสเตรเลียซึ่งอยู่ในซีกโลกใต้ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับทวีปเอเชียมากที่สุด และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
           1.2 ที่ตั้งสัมพันธ์ ประเทศออสเตรเลีย
                  ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลติมอร์ในมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอาราฟูราในมหาสมุทรแปซิฟิก
                  ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย
                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลแทสมันและทะเลคอรัลในมหาสมุทรแปซิฟิก
                  ทิศตะวันตกติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย
            1.3 ขนาด ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่ทั้งหมด 7,686,848 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่มีขาดพื้นที่มากที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าเกาะกรีนแลนด์ประมาณ 3.5 เท่า หรือมีขนาดพื้นที่เล็กกว่าประเทศรัสเซีย ซึ่งรัสเซียมีพื้นที่มากที่สุดในโลกประมาณ 2.2 เท่า หรือมีขนาดพื้นที่มากว่าประเทศไทยประมาณ 15 เท่า

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th