ที่ตั้งทวีปแอฟริกา
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ที่ตั้ง
location

ทวีปแอฟริกา มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทวีปมืด เป็นทวีปที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูง ทางตอนเหนือและตอนใต้ของทวีปแห้งแล้ง ส่วนภาคกลางเป็นเขตป่าดิบ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกล่าวนี้เป็นอุปสรรคต่อการตั้งถิ่นฐานทวีปแอฟริกา
มีเนื้อที่ประมาณ 30,015,147 ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ความยาววัดจากเหนือสุดไปใต้สุดได้ประมาณ 8,000 กิโลเมตร ความกว้างจากตะวันออกไปตะวันตกได้ประมาณ 7,500 กิโลเมตร มีขนาดเป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปเอเชีย

 
ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต
ตั้งอยู่ระหว่างลองจิจูดที่ 17 องศาตะวันตก ถึงลองจิจูด 51 องศาตะวันออก ละติจูดที่ 37 องศาเหนือ ถึงละติจูดที่ 34 องศาใต้ เป็นทวีปที่อยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปโดยมีทะเลเมดิเตอร์เรนียนเป็นแนวกั้น แต่มีแผ่นดินเชื่อมต่อกับทวีปเอเชียบริเวณคาบสมุทรไซนาย ทวีปแอฟริกามีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกือบถึงกลางทวีป ทำให้มีพื้นที่อยู่ทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ช่องแคบยิบรอลตา
ทิศใต้ ติดกับ มหาสมุทรอินเดีย และ มหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศตะวันออก ติดกับ ทวีปเอเชีย ทะเลแดง อ่าวเอเดน และ มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตก ติดกับ อ่าวกินี มหาสมุทรแอตแลนติก
 
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile