ทวีปอแอฟริกา
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
แอฟริกา
AFRICA
 
แบบฝึกหัดทวีปแอฟริกา
แผนที่
แบบทดสอบ
ที่ตั้ง
location2
ภูมิภาค
provinces1
provinces2
ภูมิประเทศ topography1
topography2
ภูมิอากาศ
5614
ประชากร-เชื้อชาติ
race2
ภาษา
language2
ศาสนา
religion1
religion2
การเมือง-การปกครอง
politic1
5624
politic2
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  
history1
5631
history2
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile