ทวีปอเมริกาใต้
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ทวีปอเมริกาใต้
location
   
ที่ตั้ง
แบบทดสอบ
ภูมิภาค location1
ภูมิประเทศ provinces
provinces
ภูมิอากาศ
ประชากร-เชื้อชาติ
ภาษา
ศาสนา  
การเมือง-การปกครอง  
religion2
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
การแสวงหาอาณานิคม  

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile