ประชากร เชื้อชาติ
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ประชากรและเชื้อชาติ
population

           จำนวนประชากรในทวีปอเมริกาเหนือมีประมาณ 436 ล้าน คน จัดว่ามีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจาก ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป
เมื่อศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ทวีปอเมริกาเหนือมีมนุษย์อาศัยอยู่แล้ว เชื่อกันว่าประชากรดั่งเดิมของทวีปอเมริกาอพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยเดินทางจากคาบสมุทรชุกชีของทวีปเอเชียใช้สะพานธรรมชาติ ข้ามช่องแคบแบริง เข้าสู่คาบสมุทร อลาสกาของทวีปอเมริกาเหนือแล้วไปอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแล้วเดินทางสู่ทวีปอเมริกาใต้ตามลำดับ ต่อมาชาวยุโรปเริ่มสำรวจทางทะเล คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส Christopher Columbus เป็นผู้จุดประกาย ให้ชาวยุโรปรู้จักดินแดนแห่งนี้และรู้จักดินแดนนี้มากยิ่งขึ้นจากการเขียนรายงานของ นักเดินเรือชื่อ อมริโกเวสปุคชี Americo Vespucci ทำให้ชาวยุโรปสนใจและเข้ามาจับจองดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ดังนี้
          ชาวสเปนครอบครองอาณานิคมในเขตอเมริกากลาง อเมริกาใต้และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
          ชาวอังกฤษสามารถก่อตั้งอาณานิคมบริเวณรอบ ๆ อ่าวฮัดสันและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางทิศตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน
่          ชาวฝรั่งเศสจับจองดินแดนตอนกลางของอ่าวเม็กซิโกขึ้นไป ตลอดลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี ทะเลสาบทั้ง 5 และชายฝั่งตะวันออกของแคนาดาเป็นอาณานิคมของตน ภายหลังดินแดนดังกล่าวตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
          ชาวฮอนแลนด์ จับจองบริเวณปากแม่น้ำฮัดสัน และซื้อเกาะแมนฮัดตันจากชาวพื้นเมือง ภายหลังดินแดนดังกล่าวตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
          เมื่อชาวยุโรปจับจองที่ทำมาหากินในทวีปอเมริกาแล้วขาดแรงงานก็ได้มีการซื้อ ชาวผิวดำ จากทวีปอัฟริกามาเป็นทาส ใช้เป็นแรงงานในฟาร์มของตน เมื่อผู้นำของประเทศประกาศให้มีการเลิกทาส ชาวผิวดำจึงกลายเป็นประชากรของทวีปนี้           นอกจากนี้ยังมีการอพยพจากชาวเอเชียเข้าไปทำมาหากินในทวีปอเมริกาเหนือเช่น ชาวจีน ชาวไทย ลาว เขมร ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของทวีปนี้
          จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์พอสรุปได้ว่าประชากรของทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเชื้อชาติได้ดังนี้
เชื้อชาติหลัก Race
         1. ผิวเหลือง Mongoloids
         2. ผิวขาว Caucasoids
         3. ผิวดำ Negroids
เชื้อชาติผสม Subrace
         1. เมสติโซ Mestizos
         2. มูแลตโต Mulattos
         3. แซมโป Zambos
         ประชากรชาวผิวเหลือง Mongoloids ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นประชากรดั่งเดิมพวกอินเดียนแดง American Indian ที่สร้างอารยธรรมไว้แถบอเมริกากลาง บริเวณประเทศกัวเตมาลา บริติชฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ และฮอนดูรัส เรียกอารยธรรม มายา Mayas ส่วนบริเวณประเทศเม็กซิโก ก็มีชาวผิวเหลืองสร้างความเจริญไว้ เรียกอารยธรรม แอซเตก Aztecs          ประชากรผิวเหลืองพวกเอสกิโม Eakimo อพยพมาหลังชาวอินเดียนแดง American Indian ปัจจุบันอาศัยอยู่มาก บริเวณอากาศหนาว ทางตอนเหนือของทวีป
         ประชากรที่เป็นผิวเหลืองชาวเอเชียที่เข้าไปหลังจากที่ชาวยุโรปเข้าไปตั้งถิ่นฐานแล้วได้แก่ ชาวจีน ญี่ปุ่น ไทย ลาว เขมร ฟิลิปินส์ ฯลฯ ที่เข้าไปอาศัยอยู่เป็นชนกลุ่มน้อยกระจัดกระจายตามเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในกลุ่มอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
         ประชากรชาวผิวขาว Caucasoids ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นประชากรที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เมื่อมีการสำรวจทางทะเลและแสวงหาอาณานิคม แล้วอาศัยอยู่ในบริเวณที่ทำสงครามแย่งชิงดินแดน และจับจองระหว่างชาติยุโรปด้วยกัน ชาติใดมีชัยชนะก็จะสามารถจับจองและอพยพประชากรจากยุโรปเข้าไปตั้งถิ่นฐานได้ จากการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ชาวยุโรปใต้เชื้อชาติ คอเคซอย์พวกเมดิเตอร์เรเนียน ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเรียกว่า ลาตินอเมริกา เพราะถูกจับจองโดยสเปน ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก ประเทศในกลุ่มอเมริกากลาง และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
เชื้อชาติ คอเคซอย์พวกนอร์ดิก ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ เรียกว่า แองโกลอเมริกา ซึ่งหมายถึง สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
คอเคซอยด์ชาวฝรั่งเศส อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ บริเวณตะวันออกของแคนาดา ในมณฑลควิเบก
          เมสติโซ Mestizos ประชากรที่เกิดจากสายเลือดผสมระหว่างชนพื้นเมืองกับชาวยุโรป (มองโกลอยด์+คอเคซอยด์) อาทิ พวกอินแดียนแดงกับสเปน อินเดียนแดงกับฝรั่งเศส เอสกิโมกับอังกฤษ
          มูแลตโต Mulattos ประชากรที่เกิดจากสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวดำกับชาวยุโรป (นิกรอยด์+คอเคซอยด์)
          แซมโป Zambos ประชากรที่เกิดจากสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวเหลืองกับชาวผิวดำ (นิกรอยด์+มองโกลอยด์)

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile