ภูมิประเทศทวีปยุโรป
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ภูมิประเทศ
land

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป สามารถแบ่งได้เป็น 4 เขต คือ
1. เขตหินเก่าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนสึกกร่อน และพังทลายจนกลายเป็นที่ราบสูง ทำให้มี ชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งมาก เรียกว่า
ฟยอร์ด ( Fjord ) เทือกเขาหินเก่าที่สำคัญ คือ
      1.1 เทือกเขาเชอเลน
(kjolen mountains) ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
      1.2 เทือกเขาแกรมเบียน (Grampians mountains) ในสกอตแลนด์
2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
เป็นเขตที่ราบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ที่ราบด้านตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ที่ราบภาคเหนือของเยอรมนี โปแลนด์ ที่ราบบริเวณตอนใต้ของสหราชอาณาจักร
เป็นเขตที่มีความสำคัญมากทางด้านเศรษฐกิจมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสายได้แก่ แม่น้ำลัวร์ แม่น้ำเซน แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเอลเบ
บริเวณแม่น้ำรูห์ในเขตประเทศเยอรมนีเป็นแหล่งถ่านหินที่สำคัญของยุโรป    ที่ราบริมทะเลบอลติกในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ประกอบด้วยหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เรียกว่า
บอลติกชิลด์ ( Baltic Shield )
3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง
เป็นที่ราบสูงและเนินเขาเตี้ยๆ เกิดจากการ สึกกร่อนพังทลาย ได้แก่
     3.1
เมเซตา ( Mezeta) ที่ราบสูงในภาคกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย
     3.2
มาซีฟ ซองตราล ( Massif Central) ที่ราบสูงตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส
     3.3
ป่าดำ (Black Forest) ที่ราบสูงตอนกลาง และภาคใต้ของประเทศเยอรมนี
     3.4
โบฮีเมีย (Bohemia) ที่ราบสูงระหว่างพรมแดนประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐ เช็กและสาธารณรัฐสโลวัก
     
3.5 อาร์เดน (Ardennes) ที่ราบสูงในประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก
     3.
6
บาวาเรีย (Bavaria) ที่ราบสูงในประเทศเยอรมนี
4. เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใต้
เกิดจากการโก่งตัวของผิวโลก ได้แก่
     4.1 เทือกเขาพีเรนีส (Pyranees mountains)ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปน
     4.2 เทือกเขาแอลป์
(Alps mountains) ทอดแนวจากตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ผ่านเข้าไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ยอดเขาสำคัญของเทือกนี้ คือ มงบล็อง ( Mont Blanc) มีความสูง 4,807 เมตร
     4.3 เทือกเขาแอปเพนไนน์ (Apennines mountains)ในคาบสมุทรอิตาลี
     4.4 เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ในคาบสมุทรบอลข่าน
     4.5 เทือกเขาคอเคซัส เป็นเทือกเขาที่กั้นเขตแดนระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียอยู่ระหว่างทะเลดำ และทะเลสาบแคสเปียนมียอดเขา สูงที่สุด คือ
เอลบรูซ (Elbrus)
มีความสูง 5,642 เมตร


 Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile